Projekcia pozemných stavieb

Komplexná projektová a inžinierska činnosť

 • architektonický návrh (animovateľný model, realistická vizualizácia
 • spracovanie projektovej dokumentácie (2D, 3D, BIM)
 • ohlásenie stavby, stavebné povolenie, kolaudácia

Poradenská činnosť

 • odborná poradenská činnosť v oblasti pozemných stavieb

Autorský dozor

 • odborný autorský dozor na stavbe

Stavebný dozor

 • odborný stavebný dozor na stavbe

Druh stavieb

 • rodinné domy
 • bytové objekty
 • halové objekty
 • polyfunkčné objekty
 • občianska vybavenosť

Rozsah spracovania

 • novostavba
 • rekonštrukcia
 • zateplenie
 • farebné riešenie fasády
 • zariadenie interiéru

Stupeň spracovania

 • štúdia
 • projekt pre územné konanie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutočného vyhotovenia
 • zameranie skutočného stavu

Spôsob spracovania

 • architektonický 3D model
 • generované rezy a pohľady
 • generovaně výkazy výmer
 • vizualizácia
 • animácia
 • štúdia oslnenia

Na návrhu riešenia a spracovaní projektovej dokumentáce spolupracujeme s osvedčenými autorizovaným architektami a projektantami. Projekt je spracovávaný formou BIM (Building information Modeling). Virtuálny model, tvorený stavebnými objektami s informáciami, je podkaldom pre presné výkazy (výmer, materiálov, nákladov), vypracovanie ďalších profesií a Facility Management (správu objektov). Cena projektových prác vychádza z rozsahu a náročnosti riešenia podľa cennika UNIKA.