Projekcia pozemných stavieb

LINOS spol. s.r.o.
adresa:Vavilovova 12, 851 01 Bratislava
mail:linos@linos.sk
kuma@linos.sk
tel.:
mobil:
+421 (0) 2 207 07 783
+421 (0) 904 356 218
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
17316421
2020354083
Sk2020354083
číslo účtu:2624081442/1100
Zapísaná v obchodnom registri
Bratislava I Oddiel Sro, vložka 702/B