Projekcia pozemných stavieb

Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Mýto pod Ďumbierom - rekreačné apartmány návrh: Ing. arch. Milan Petrinec
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD typ Bel Air návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD typ Bel Air návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD typ Bel Air návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD typ Country návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD typ Country návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD typ Country návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD typ Virginia návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD typ Virginia návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Malacky - areál RD typ Virginia návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - areál návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - areál návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - areál návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - areál návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - RD typ A návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - RD typ A návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - RD typ A návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - RD typ B návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - RD typ B návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - RD typ B návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - RD typ C návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - RD typ C návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Zálesie - RD typ C návrh: Manfred Herz
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Budatínska - parkovisko návrh:Ing. Soòa Ridillová
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Eurocart - tlačiareň návrh: Ing. arch. Gustáv Gališin
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma
Hala ÚK - vstupný systém návrh: Ing. arch. Gustáv Gališin
vizualizácia: Ing. Ondrej Kuma